Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan årsmöte 2014

08 JAN 2014 06:18
Information inför mötet.
  • Skapad: 08 JAN 2014 06:18

Inbjudan till sedvanligt årsmöte i Team Värmland MK

 

Plats: Halvmånen i Sundsta Bad & Idrottshus

Tid: Måndagen den 10 februari klockan 18:00

 

Förslag och motioner skall vara inkommna till styrelsen senast 4 veckor innan mötet, 13/2.

Verksamhetsberättelse skall finnas tillgänglig 1 vecka innan mötet, 3/2.

Valberedningen skall senast 3 veckor före mötet ge medlemmarna sitt förslag, 20/1.

Kontakta styrelsen på epost This is a mailto link

 

Föredragningslista årsmöte.

Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras.
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
5. Val av protokolljusterare och rösträknare.
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
verksamhets/räkenskapsåret.
11. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 2 revisorer för en tid av 1 år. I detta val får ej styrelsens ledamöter delta.
e) 2 ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
13. Övriga frågor.

Skribent: Jörgen Hedman
E-post: This is a mailto link
Klubbens Swishnr
123 471 82 27

 

 

 

 

 

 

Postadress:
Team Värmland MK - Motorcykel och Snöskoter
Jörgen Hedman, Konvaljegatan 13
65345 Karlstad

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info

Våra sponsorer